Default

פרסום גוגל
זמני כניסת שבת זמני יציאת שבת הדלקת נרות שבת

בחסות אתר wesave האתר הישראלי לחיסכון ומידע אובייקטיבי מדויק

כניסת שבת יציאת שבת השבוע זמן הדלקת נרות שבת

כניסת שבת יציאת שבת     22/07/2017 כ"ח תמוז תשע"ז 

כניסת שבת יציאת שבת  השבוע  זמן הדלקת נרות שבת
פרשת השבוע בהעלותך כניסת שבת יציאת שבת ברחבי ישראל
כניסת שבת יציאת שבת השבוע זמן הדלקת נרות שבת פרשת מטות
כניסת השבת ירושלים : 19:08 יציאת השבת ירושלים: 20:23
כניסת השבת תל אביב : 19:23 יציאת השבת תל אביב : 20:26
כניסת השבת חיפה : 19:16 יציאת השבת חיפה : 20:27
כניסת השבת באר שבע : 19:24 יציאת השבת שבע : 20:25
Shabbat Candle Lighting Shabbat lighting Shabbat candles
כניסת שבת ברחבי הארץ ברכת הדלקת נרות יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי שתחונן אותי ואת אישי (ואת בני ואת אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלהים, אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו. האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונוושעה, אמן.
פרסום גוגל
גרופון מבצעים קרובים אליך