Default

פרסום גוגל
זמני כניסת שבת זמני יציאת שבת הדלקת נרות שבת

בחסות אתר wesave האתר הישראלי לחיסכון ומידע אובייקטיבי מדויק

כניסת שבת יציאת שבת השבוע זמן הדלקת נרות שבת

בסימן ראש השנה 2017 חג שמח לכל בית ישראל
 Shabbat Candle Lighting Shabbat lighting Shabbat candles

כניסת שבת יציאת שבת  השבוע  זמן הדלקת נרות שבת
פרשת השבוע בהעלותך כניסת שבת יציאת שבת ברחבי ישראל
21/09/2017 א' תשרי תשע"ח א' דר"ה

כניסת ראש השנה ירושלים 18:03
כניסת ראש השנה תל אביב 18:18
כניסת ראש השנה חיפה 18:09
כניסת ראש השנה באר שבע 18:20

יציאת ראש השנה ירושלים 19:14
יציאת ראש השנה תל אביב 19:16
יציאת ראש השנה חיפה 19:15
יציאת ראש השנה באר שבע 19:16

 

23/09/2017 ג' תשרי תשע"ח האזינו

כניסת שבת ירושלים 18:00
כניסת שבת תל אביב 18:15
כניסת שבת חיפה 18:06
כניסת שבת באר שבע 18:18

יציאת שבת ירושלים 19:11
יציאת שבת תל אביב 19:13
יציאת שבת חיפה 19:12
יציאת שבת באר שבע 19:13

זמני צום יום כיפור לפי עיר בחרבי הארץ ליום כיפור 2017 

ראש השנה 2017 ראש השנה ראש השנה 2017 (ישראל). משעות ערב: יום רביעי, 20 בספטמבר עד ערב: יום שישי, 22 בספטמבר

ראש השנה 2017 תאריכים : כניסת ראש השנה 2017 יום רביעי 20 בספטמבר 2017 כ"ט באלול ה'תשע"ז * סיום ראש השנה 2017 יום שישי 22 בספטמבר 2017 ב' בתשרי ה'תשע"ח

כניסת שבת ברחבי הארץ ברכת הדלקת נרות יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי שתחונן אותי ואת אישי (ואת בני ואת אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלהים, אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו. האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונוושעה, אמן.
פרסום גוגל
גרופון מבצעים קרובים אליך