Default

אישור ניכוי מס במקור

אישור ניכוי מס במקור – הדפסת אישור אישור ניכוי מס במקור ישירות מאתר מס הכנסה. להדפסת אישור ניכוי מס במקור לחץ כאן.

מהו אישור ניכוי מס במקור 

מס במקור הוא האחוז שאותו מנקה הלקוח מהסכום המגיע לספק ומעביר אותו ישירות למס הכנסה.

אחוז מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה והספק מציג אותו ללקוח באמצעות אישור ניכוי מס במקור – לחץ להדפסה

דוגמא לניכוי מס במקור :

גובה העסקה 10,000 ש"ח

אחוז ניכוי במס במקור = 5%

גובה הסכום שינוכה כמס במקור מהתשלום לספק  500 ש"ח  = 5%  * 10,000

 להדפסת אישור

ניכוי מס במקור

לחץ כאן

ניתן לקבל באמצעות האתר מידע עבור אישור ניכוי מס במקור שהופק בתיקך. נפתח מסלול לקבלת אישור בר תוקף