Default

מחיר למשתכן משרד השיכון

מודעות גוגל

מחיר למשתכן משרד השיכון

מחיר למשתכן משרד השיכון  –  תנאי הסף והתנאים לניקוד לזכייה בדיה חדשה מקבלן במסגרת מחיר למשתכן מודיעי  עפולה קרית מוצקין טפסים להורדה ייעוץ לזכייה במכרז מחיר למשתכן ולזכות בדירה חדשה במחיר בו המדינה נותנת את הקרקע ב 80% הנחה ומוותרת על הכנסה לטובת בניית דירות זולות לאזרחים