שבת שלום לכל אהוביי שלווה ואושר

שבת שלום לכל אהוביי שלווה ואושר

שבת שלום לכל אהוביי שלווה ואושר