בולים דואר ישראל השירות בולאי מיור תווית כללית ינואר 2020

בולים דואר ישראל השירות בולאי מיור תווית כללית ינואר 2020

בולים דואר ישראל השירות בולאי מיור תווית כללית ינואר 2020