ברווז ענק ברמת גן

ברווז ענק ברמת גן

ברווז ענק ברמת גן