חוק הלאום נוסח סופי מלא להורדה

חוק הלאום נוסח סופי מלא להורדה

חוק הלאום נוסח סופי מלא להורדה חלוקת החוק לסעיפים והורדה בקובץ PDF מתוך ספר החוקים של מדינת ישראל חוק הלאום 2018 נוסח סופי מלא להורדה באתר הישראלי לדמוקרטיה. סקר בעד ונגד חוק הלאום 2018 מובא כאן על מנת לחוות דעה באופן אישי על סעיפי החוק ונחיצותו . ההשתתפות פתוחה לכולם ! 

בסוף העמוד מוצג סקר חוק הלאום ! נשמח אם תשתפו את העמוד ! 

סעיף 1 עקרונות היסוד של חוק הלאום

(א) ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל.
(ב)מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית.
(ג)מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי

סעיף 2 סמלי המדינה חוק הלאום

(א) שם המדינה הוא "ישראל". סמלי המדינה
(ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול במרכזו.
(ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.
(ד) המנון המדינה הוא "התקווה".
(ה) פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק

סעיף 3 בירת המדינה חוק הלאום

(א) ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל
(ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול במרכזו.
(ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.
(ד) המנון המדינה הוא "התקווה".
(ה) פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק

סעיף 4 שפה חוק הלאום

(א) עברית היא שפת המדינה.
(ב)  לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק.
(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו  של חוק יסוד זה.

סעיף 5 קיבוץ גלויות חוק הלאום

(א) המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות

סעיף 6 הקשר עם העם היהודי

(א ) המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם
(ב) המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי.
(ג) המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות

סעיף 7 התיישבות יהודית חוק הלאום

(א) המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה

סעיף8 לוח רשמי חוק הלאום

(א) הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצדו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי; לוח רשמי עברית היא שפת המדינה.

סעיף 9 יום העצמאות וימי זיכרון חוק הלאום

(א) יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה.
(ב) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון רשמיים של המדינה .

סעיף 10 ימי מנוחה ושבתון שפה חוק הלאום

(א) שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים זכות לקיים למי שאינם יהודים זכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם

סעיף 11 נוקשות שינוי חוק הלאום שפה חוק הלאום

(א) אין לשנות חוק־יסוד זה אלא בחוק־יסוד שהתקבל ברוב של חברי הכנסת.

לאחר שקראתם את חוק הלאום כולו , נשמח אם תשתתפו בקר קצר ואנונימי שבו כל אחד יכול להצביע פעם אחת בעד ונגד חוק הלאום ואיזה סעיף הפריע לכם בחוק הלאום יותר מכל סעיף אחר.

חוק הלאום מתוך ספר החוקים נוסח סופי להורדה 

התקבל בכנסת ביום ז' באב התשע"ח 19 ביולי 2018 בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח17 ביולי 2018. הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 768 ,מיום כ"ו באדר התשע"ח 13 במרס 2018 עמ' 13 

חוק הלאום נוסח סופי להורדה

גולשים יקרים , נשמח אם תספרו לנו את דעתכם על חוק הלאום ונוכל לפרסם בהמשך את דעות הגולשים במסגרת כתבה מיוחדת על סקר חוק הלאום באתר 

חוק הלאום החדש 2018 ! האתר הישראלי wesave הדוגל באיכות חיים לכל תושבי מדינת ישראל קורא לכם להגיב לשתף ולהשפיע . שתפו כעת את הסקר בנושא חוק הלאום וסייעו להשפיע בדעת הקהל. בקרוב נפרסם את תוצאות הסקר ואת תגובות הגולשים בכתבה מיוחדת