בדיקת ביטוחים

למה צריך מומחה לבדיקת ביטוחים ומניעת הפסדים בפוליסות ביטוח

保險強硬的語言需要一個專家來了解它  להבין את פוליסות הביטוח ומערכי החישוב שלהן הכפופים למליון ואחד כללים משתנים צריך מומחה. חלק מהסעיפים והכללים בתנאי הפוליסה כתובים בצורה כה מורכבת שלתרגם אותם לצרכן הסופי זה כמו לדבר סינית. לא סתם סינית פשוטה אלא סינית מסורתית . המשפט בתחילת הפסקה אמור אגב ביטוח שפה קשה צריך מומחה להבין אותה. רק לשם השוואה בסינית פשוטה הוא נכתב כך 保险强硬的语言需要一个专家来了解它 . עבורי , ההבדלים דקים , במשמעות מן הסתם שונה בשתי השפות.  אותו הדבר בבדיקת ביטוחים. על מנת להבין את המשמעות ולבצע בדיקת ביטוחים אפקטיבית יש להכיר את הכללים של כל פוליסה ולממש יכולת של חישובי פוליסות.

טעויות חישוב בפוליסות ביטוח וקרנות פנסיה הן חלק מהמציאות של החיסכון הפנסיוני – צירוף של טעויות אנוש , סביבה חקיקה משתנה ומערכות מחשב מתחדשות המעורבות בניהול של מוצר פיננסי מורכב גורמות לטעויות חישוב ולנזק לחוסך. באמצעות שיטת הכלכלן לבדיקת ביטוחים ניתן לתר טעויות חישוב בביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה ואפשר לחוסך לקבל את מלוא כספי החיסכון הפנסיוני.

שיטת הכלכלן לבדיקת ביטוחים

שיטת הכלכלן לבדיקת ביטוחים מבוססת על ידע מקצועי והיכרות עמוקה עם מערכי החישוב של פוליסות ביטוח מכל התקופות. הידע המקצועי הייחודי נוצק לתוך כלי בדיקה ממוחשבים המאפרים בדיקת חיסכון בכל פוליסה ששווקה בישראל. שיטת הכלכלן לבדיקת ביטוחים מאפשרת באמצעות חמישה שלבים איתור טעויות הגורמות לנזק בחיסכון הפנסיוני.

בדיקת ביטוחים בשיטת חמשת השלבים

שלב 1  – בדיקות טכניות והשוואה בין תנאי הפוליסה לבין ההצעה והתנאים שהובטחו למבוטח בטופס ההצעה ובמסכי האוצר הנלווים

שלב 2  – בדיקות התשלומים לפוליסה יום הקמתה ועד היום . זוהי בדיקה מורכבת המצריכה יכולת עיבוד מידע והשגת נתונים מחברת הביטוח ונעשית באופן בלעדי על ידי צוות האתר

שלב 3  – בדיקת עמלות וגביית יתר של עמלות מחשבון הפוליסה  בדיקת חיוב עמלות מול תקנות משרד האוצר והגשת בקשה להחזרי עמלות לפוליסה

שלב 4  – בדיקת חיסכון מלאה של הפוליסה  הרצת הנתונים מהבדיקות הקודמות בתוכנה בלעדית לבדיקת ביטוחים וחישוב החיסכון בפוליסה. כולל אבחנה בין פיצויים לתגמולים אותם יש לחשב באופן שונה בכל פוליסה.

שלב 5  – בדיקת מקדם הקצבה בפוליסה והמרת החיסכון החודשי לפנסיה חודשית . בדיקה זו יכולה להיעשות בנפרד מיתר הבדיקות ויש לה חשיבות רבה שכן בחברות הביטוח מרבים לטעות זה.

תודה על הפניה לייעוץ משכנתאות ועסקאות נדלן . מיד לאחר הפניה ייצור אתכם קשר יועץ משכנתאות מקצועי לפרטים נוספים.
צור קשר עם יועץ מקצועי

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

טעות בפנסיה גלובס