טופס טאבו , טפסים טאבו

 טופס טאבו , טפסים טאבו 

 טופס טאבו , טפסים טאבו מאפשרים ביצוע פעולות בטאבו – לשכת רישום המקרעין שהיא הזרוע המבצעת של הסדרת רישום הזכויות והבעלות בקרקע בישראל. מילוי טופס טאבו , טפסים טאבו נעשה לרוב על ידי עורכי הדין של הצדדים בהתאם לסיטואציה הנדרשת.  לרשימת לשכות הרישום ברחבי הארץ לחץ כאן  – רשימת לשכות הטאבו בישראל  . טופס טאבו , טפסים טאבו עכשיו באתר המשכנתא של ישראל

מסמכי רישום  (הסבר)
מעודכנים נכון ל-17.12.2013, בהתאם לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע”ב-2011

עדכון הוראות והבהרות מיום 2.12.13 בנושא שטרי מכר בעקבות הרפורמה ברשות 


הוראות והבהרות לשטרי מכר בעקבות הרפורמה ברשות
יש להדפיס את השטרות משני צידי הדף, אין לשנות את מבנה הטפסים.
בקשה לרישום במקרקעין (הסבר)
בקשה לרישום הסכם שיתוף או הורשה או הסכם חלוקת עיזבון (הסבר)
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים (הסבר)
כתב שיפוי לרישום בית משותף (הסבר)
התחייבות לרישום משכנתאות בטאבו (הסבר)
הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף (הסבר)
שטר שכירות (הסבר)
שטר העברת זכות שכירות (הסבר)
שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה (הסבר)
שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי חכירה (הסבר)
שטר תיקון תנאי חכירה  (הסבר)
שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות) (הסבר)
שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות) (הסבר)
שטר תיקון (פיצול) שכירות (הסבר)
שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה) (הסבר)
שטר ביטול זכות שכירות (הסבר)
שטר זיקת הנאה (הסבר)
תנאים לרישום זיקת הנאה (הסבר)
תנאי 1 – מעבר להולכי רגל וכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות)
תנאי 2 – מעבר להולכי רגל וכלי רכב לטובת הציבור (כאשר מדובר בזכות לטובת הציבור- מוגש ע”י העיריות/רשויות)
תנאי 3 – זיקת הנאה לזכות שימוש.
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה (הסבר)
כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה – חוכרים (הסבר)
שטר ביטול זיקת הנאה (הסבר)
שטר מכר-רפורמה במקרקעי ישראל  (הסבר)
שטר מכר במקרקעי ישראל  (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) (הסבר)
שטר מכר – מבוטל.
הוחלף על-ידי: “שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים)”  (הסבר)
שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) (הסבר)
אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל”זר” (הסבר)
בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות
(בהתייחס להגבלת העברה ל”זר”) (הסבר)
בקשות במגזר העירוני
בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה)
בקשה לקבלת בעלות בנכס עירוני עד 16 דונם,
על פי שומה במגורים או תעסוקה (הסבר)
בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול,
ולקבלת/רכישת זכות הבעלות (הסבר)
כתב העברת זכויות
הצהרה על היעדר חריגות בנייה בבקשה להעברת זכויות
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום
דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר
תצהיר סיום בניה
יפוי כח בלתי חוזר
בקשת מידע ע”י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות
– מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו”ש בלבד
בקשות במגזר החקלאי
בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי
הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
החכרת מגרשים למטרות מגורים בישוב חקלאי
בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר לצורך מרעה
בקשה להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לצורך עיבוד עונתי
בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין-
למילוי במקרים בהם אין טופס ייעודי לבקשה
אחר
תצהיר זר בדבר מטרת רכישה
תצהיר – זכאות לעלות על פי חוק השבות-התש”י-1950
בקשה לקבלת מידע מאת
רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע
כתב ויתור סודיות להליך ערר (הסבר)
כתב ויתור סודיות להליך השגה (הסבר)
איו”ש – בקשה לאישור זכויות
מומלץ להגיש בקשה לאישור זכויות באמצעות האתר
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז
-הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות (“חליפין”) (הסבר)
בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז (הסבר)
בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (הסבר)
רישום למאגר מודדים

 

 

 
אישורי מס ניכוי במקור ניהול ספרים  |  יועץ משכנתא  | איתור חשבון בנק רדום | החזרי מס הכנסה  

בדיקת ביטוחים הר הכסף החזרי מס לשכירים אתר מאמרים | מדור כלכלי 

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לאיתור כספים

 כתבות בנושאים פיננסים: