נסח טאבו


נסח טאבו – מרשם המקרקעין המגדיר את הבעלים על חלקת אדמה  , נחלה במושב ודירות מגורים בישראל. רישום בטאבו מהווה אישור לבעלות על הנכס. כל חוזה מכירת דירה או נכס מקרקעין מתחיל בשליפת נסח טאבו של גוש חלקה.


 

נסח טאבו לפי גוש וחלקה

נסח טאבו בישראל מוגדר כיום באמצעות זיהוי גוש חלקה. ניתן להוציא נסח טאבו באמצעות אתר רשות הדואר או באמצעות אחת מסניפי הטאבו ברחבי הארץ . בנסח טבאו ישן היה מקובל לזהות לפי דף וספר.

הזמנת נסח טאבו באמצעות אתר רשות הדואר

החזרי מס הכנסה לשכירים  | תכנון פיננסי למשפחות צעירות | רשם החברות |  בנק ישראל חשבונות מוגבלים 

רשות המיסים נקודות חשובות בייעוץ משכנתא

 

 

נסח טאבו באינטרנט | שירות התשלומים הממשלתי נסח טאבו | משרד המשפטים נסח טאבו | הזמנת נסח טאבו | הפקת נסח טאבו | גוש חלקה
משרד המשפטים טאבו