מפעל המטאטאים של אגודת העיוורים הערביים

מפעל המטאטאים של אגודת העיוורים הערביים

מפעל המטאטאים של אגודת העיוורים הערביים