לשנה טובה תכתבו ותחתמו מנוקד

לשנה טובה תכתבו ותחתמו מנוקד

לשנה טובה תכתבו ותחתמו מנוקד