מזונות משמורת משותפת כמה מזונות צריך לשלם


מזונות משמורת משותפת כמה מזונות צריך לשלם

פסיקת בגצ בנושא גובה המזונות במקרה של משמורת משותפת :  ההחלטה ברורה שני ההורים יחויבו באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 15-6, כשחלוקת החיוב תיקבע עפ"י יכולותיהם הכלכליות היחסיות.  המשמעות לעשרות אלפי גברים גרושים משלמי מזונות היא הקטנה מיידית של תשלומי המזונות לא רק במקרה של משמורת משותפת אלא גם במקרים בהם אין משמורת משותפת אל ההורה האב משלם מזונות גבוהים ומשתכר פחות מהאם . כל המידע על פסיקת בית המשפט העליון בנושא מזונות במשמורת משותפת 

הכתבה היא הגדר סקירה ואין לראות בה ייעוץ משפטי או ייעוץ כלכלי מכל סוג שהוא או המלצה לפעולה 
תשלומי מזונות משמורת משותפת היסטוריה של פסיקות על איזון כלכלי

מזונות משמורת משותפת ! חלוקת המשאבים במשפחה לאור מאזן ההכנסות בין האדם לאם לנושא תשלום מזונות ידע פסיקה ותיקה של שאיפה לאיזון משאבים. פסק הדין הידוע ביותר בנושא ולאו דווקא בחישוב מזונות במקרה של משמורת משותפת הוא זה השופטת איילה פרוקצ'יה משנת 2003 . אולם בפועל איזון המשאבים לא תמיד מצא ביטוי בהסכמי מזונות ואבות רבים מצאו את עצמם משלמים תשלומי מזונות גבוהים בהרבה מיכולתם . 

" עקרון הוא כי בהערכת מזונות שעל אב לשלם לילדיו יש לקחת בחשבון את צרכי הילדים, וכן את גובה הכנסת האב ויכולתו הכלכלית. ממילא, נלקחת בחשבון בהקשר זה גם יכולתה הכלכלית של האם שבמשמורתה מוחזקים הילדים (בע"מ 5750/03, אוחנה נ' אוחנה)

למעשה גם בחוק המזונות יש שאיפה לאיזון כלכלי על בסיס הכנסות ואיזון הכנסות :

 3א.מזונות קטין [תיקון: תשמ"א] (א) אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו. (ב) בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא 

מצאתם טעות דווחו לנו  עמוד צור קשר 

אז מה חדש בפסיקת בג"צ בנושא תשלומי מזונות במשמורת משותפת

לאור פסיקת בג"צ צפויה לנו כעת הסתערות של עורכי דין לנושא מזונות ועורגי דין לנושא גירושין על בתי המשפט בבקשה להקטין מזונות של אבות במשמורת משותפת לצד פרשנות רחבה יותר להקטנת מזונות לאבות שאם ילדיהם מרוויחה יותר מהם . נושא איזון המשאבים במקרה של גירושים עומד להעסיק את בתי המשפט רבות לאור הפסיקה החדדשה בנושא מזונות .  

בית המשפט קבע בצורה חד משמעית - חלוקה שווה בנטל 

" יש לחתור לחלוקת נטל הוגנת ושוויונית יותר בין ההורים תוך הבטחת טובת הילד בהתאם למכלול נסיבות העניין " מה יקרה בפועל ?   בתי המשפט ייפסקו מזונות ילדים במקרה של משמורת משותפת לפי המפתח הבא  :  גובה המזונות ייקבע רק לאחר קיזוז הוצאות הדיור , כל הנראה באופן שווה בין האב והאם , ורק לאחר מכן , תבוצע ההחלטה כמה מזונות אם בכלל על האב לשלם , למעט הוצאות נלוות כגון טיפולים מיוחדים ביטוח וכו  . בית המשפט הוכיח עד כמה הוא למד את הנושא לעומק ונתן מספר דוגמאות מן המציאות שכולנו מכירים  :  

שני הורים גרושים מרוויחים שכר דומה  , הילדים במשמורת משותפת אך האב משלם לאם דמי מזונות גבוהים כאילו הילדים לא נמצאים אצלו חצי חודש . בקיצור אם תרצו החגיגה שבה אבות ממנו את חיי האם , הגרושה בהווה והאשה בעבר - הסתיימו. 

מצאתם טעות דווחו לנו  עמוד צור קשר     מחשבון מזונות    כמה מזונות צריך לשלם לילד אחד    תביעת מזונות מביטוח לאומי

החלטת בית המשפט בנושא מזונות חלוקת מזונות בין ההורים

שני ההורים באופן שווה במזונות המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.

בדיקת הסכם מזונות על ידי עורך דין מומחה למזונות ודיני משפחה ! השאירו פרטים למענה מקצועי 

נא להשאיר פרטים ברורים ומדויקים שירות מקצועי מענה מהיר

בדיקת תשלומי מזונות על ידי עורכי דין מומחים לנושא גירושים  בודקים את הסכם המזונות שלך לבדיקה האם אתה משלם מזונות גבוהים יותר ממה שנדרש על ידי עורך מומחה לגירושים , עורך דין למזונות ודיני משפחה השאירו פרטים באתר