מס הכנסה שלילי מענק מיוחד בדרך לחשבון הבנק

מס הכנסה שלילי מענק מיוחד בדרך לחשבון הבנק

ועדת הכספים אשרה והכסף יעשה בקרוב את דרכו לחשבון הבנק של הזכאים. מתי ייכנס המענק לבנק, כמה כסף יקבל כל אזרח ותנאי הזכאות החדשים למענק עבודה מיוחד בכתבה מס הכנסה שלילי מענק מיוחד בדרך לחשבון הבנק

"<yoastmark

29/09/2020 ועדת הכספים אישרה: תוספת למענק "מס הכנסה שלילי" מענק קורונה חדש

מי זהיה זכאי לקבל מענק עבוד התוספת תינתן עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020, כאשר התוספת למענק תהיה של 62% מגובה המענק המגיע לעובד בכל אחד מהחודשים ובלבד שסך כל התוספת למענק לא תפחת מ-1,000 שקל .

מינימום מענק 1000 שקל לזכאים מתי המענק נכנס לבנק 

עוד נקבע על ידי ועדת הכספים כי תינתן מקדמה, על חשבון המענק, שתחושב על בסיס המענק לו זכאי העובד או העצמאי בשנת 2019. בנוסף קובע החוק, כי שיעור המקדמה יהיה 25% מהמענק בעבור כל חודש בשנת 2019 ובלבד שסך כל המקדמה לא תפחת מ–500 שקלים חדשים. מענק עבודה 2019 נכנס לחשבון הבנק כבר בימים הקרובים .

מאיזה גיל מקבלים מס שלילי מענק מיוחד

במסגרת הדיון, הוצג סיכום לקראת תקציב מענקי מס הכנסה החזר שלילי  לשנת 2021, לפיו גיל הזכאות למענק ירד, וגיל התחילה יקבע במסגרת כך, שבדיוני תקציב רשות המיסים לשנת 2021 יישבו הצוות המקצועי במשרד האוצר יחד עם חברי הכנסת משה גפני וינון אזולאי ויגיעו להסכמות.

מס כהנסה שלילי לעצמאים

בנוסף קובע החוק, כי גם עצמאי הזכאי למענק לעצמאי, יהיה זכאי לתוספת למענק ולתשלום מקדמה, באופן דומה.

מענק 750 שקל זכאים נוספים מצטרפים למעגל

תיקון נלווה, שהוכנס לדרישת הוועדה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, קובע כי גם מי שעדין לא הגישו דוחות מס הכנסה לשנת 2018 יהיו זכאים למענק לכל אזרח (750 ש"ח).

תוספת מענק מס שלילי מגיע לאחר שהמדינה העבירה מענק 750 שח לכל אזרח, שלמה פעימה ראשונה שני ושלישית לעצמים בימים אלו משלמת מענק פעימה רביעית לעצמאים ומענקי עידוד וסיוע לעסקים על מנת שיעסיקו עובדים ולא יפטרו אותם במהלך הסגר. בנוסף נקבעו במהלך החודשים סדרת פטורים ממס הכנסה לרבות אפשרות לקבלת החזר מקדמות אשר שולמו בחודשים ינואר פברואר על ידי עצמאים.