פינוי בינוי באר שבע עיר עתיקה תוספת של כ- 5,000 יחידות דיור

פינוי בינוי באר שבע עיר עתיקה תוספת של כ- 5,000 יחידות דיור

בירת הנגב הייתה במשך שנים מוקד לרכישת דירות להשקעה באזור האוניברסיטה. אולם בימים אלו ישנן חדשות בנושא פינוי בינוי באר שבע עיר עתיקה. במה מדובר?. תוספת של כ- 5,000 יחידות דיור. הכירו את  התכנית לתוספת של כ-5,000 יחידות דיור שנת 2023. התחדשות עירונית הכירו את התוכנית לשימור 850 מבנים קיימים ואת הדירות החדשות.

11,500 תושבים פינוי בינוי באר שבע עיר עתיקה 

הוועדה המחוזית דרום החליטה להפקיד תכנית לשימור והתחדשות העיר ההיסטורית בבאר שבע. מה כוללת התכנית?. כ-850 מבנים לשימור ומאפשרת תוספת זכויות בנייה למגורים ועירוב שימושים לטובת התחדשות כלכלית, תרבותית והעצמת המתחם כמוקד עירוני שוקק חיים. האם התכנית החדשה אושרה?. הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה דרום, בראשות עו"ד עודד פלוס, אישרה בדצמבר 2022 את הפקדה תוכנית לשימור והתחדשות העיר ההיסטורית בבאר שבע.

עוד באתר פורים 2023 חופשות בתי ספר תחפושות פעילויות והצגות ילדים

מי מקדם את תכניות פינוי בינוי?. 

התוכנית אשר קודמה על ידי עיריית באר שבע, וכבר משמשת אותה בפועל כמסמך מנחה, מתפרשת על שטח של כ-760 דונם ומאפשרת בתחומה תוספת של מעל 5,000 יחידות דיור שיוכלו לתת מענה להיקף אוכלוסייה של כ-11,500. התוכנית נערכה על ידי משרד האדריכלים דני לזר.

פינוי בינוי באר שבע עיר עתיקה תוספת של כ- 5,000 יחידות דיור

פינוי בינוי באר שבע עיר עתיקה תוספת של כ- 5,000 יחידות דיור

קרדיט: משרד האדריכלים דני לזר

האם כל התוכניות הושלמו?. מתי אשר לרכוש דירה במתחם?. התוכנית מבחינה בין אזורים להם תכנון מפורט ובהם ניתן יהיה להוציא היתרים מכוח התכנית. מה יקרה ביתר השטח?. אלו ן אזורים מוגדרים ברמה מתארית.  מה ירצה לעשות מי שירצה לבנות במקום?. יהיה צורך להכין תכניות מפורטות לשם הגשת בקשות להיתר בניה, וזאת בשל מורכבויות רישומיות וקנייניות הקיימות באזורים אלה.

ההיסטוריה של העיר העתיקה בבאר שבע 

ייחודה של העיר העתיקה בבאר שבע, המהווה את ראשיתה של באר שבע המודרנית, בסיפורה ההיסטורי לאורך התקופות ובערכיה האורבניים והאדריכליים. הרקמה ההיסטורית הייחודית המאופיינת בגריד מובחן היוצר בלוקים עירוניים, ובמבנים היסטוריים-מקוריים רבים שנותרו במצב השתמרות טוב. אז מה מייחד את האזור?. במרקם זה שזורים אתרים ארכיאולוגיים ואתרים נופיים בהם גנים ושדרות.

מתי הוקמה העיר העתיקה של באר שבע?. העיר הוקמה על ידי השלטון העות'מאני בשנת 1900. על איזה שטח הוקמה העיר?.  בשטח בו הייתה בעבר התיישבות ביזנטית וערבית קודמת. מה נותר מהם בשטח?. שרידיה מוכרים בשטח ובשנים 1948-1917, עד הקמת מדינת ישראל, הייתה תחת השלטון הבריטי.

מה מטרת תכנית התחדשות עירונית בבירת הנגב?. 

מטרת התוכנית שמירה על המורשת הבנויה ועל איכויות העיר העתיקה תוך עידוד התחדשותו של המרקם העירוני באמצעות תוספת מגורים וקביעת תמהיל שימושים מגוון, שתאפשר לקדם החייאה כלכלית, תרבותית, חברתית ותיירותית והחזרתה של העיר העתיקה כמוקד עירוני שוקק חיים. כל זאת תוך שמירה על "רוח המקום" והתאמת התכנון החדש לבניינים ולמרקם הקיים. בנוסף מציעה התכנית לפעול לשיפורו של המרחב הציבורי, לצורך שיפור איכות החיים במקום ומשיכת תושבים חדשים. במסגרת זו כלולים בתכנית מבני ציבור, חניונים ציבוריים, והנחיות לשדרוג והצללה של המרחב הציבורי.

מה עוד הסדירה תכנית הבניה של באר שבע עיר עתיקה?. בתוכנית הוגדרו 66 מבנים שסווגו בדרגת שימור המחמירה ביותר, בהם לא תתאפשר תוספת זכויות במגרש.

כיצד יעודדו שימור מבנים בבאר שבע?. על מנת לעודד שימור מבנים אלה מציעה התכנית מנגנון של תמריצי שימור וניוד זכויות למגרש אחר בתחום תכנית העיר העתיקה או באזורים שהוגדרו לצורך כך בתוכנית המתאר הכוללנית לעיר באר שבע.