צ’קים חוזרים

צ’קים חוזרים  מה עושים ? 


צ’קים חוזרים הם מכת מדינה אמיתית. תשלום שלא נפרע יוצר נזק כלכלי כמו קוביות דומינו .  את הנזק הכלכלי לא תמיד לא ניתן לתקן ועגמת הנפש היא כבר נזק בפני עצמו . בקיצור כאב ראש אמיתי שניתן למנוע על ידי בדיקת מקדמית ובכך להבטיח מניעת תופעת צ’קים חוזרים בביצוע עסקה מכל שהוא.

הנחיות בנק ישראל צ’קים חוזרים 2020

לתשומת לב הציבור! הנחיות בדבר השהיית הגבלת חשבונות בנק בשל שיקים ללא כיסוי יפקעו ביום ל’ בסיוון התשע”פ, 22 ביוני 2020.  כפועל יוצא, שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק החל מיום א’ בתמוז התשע”פ, 23 ביוני 2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות. שיקים שחזרו בין התאריכים: ח’ באדר התש”פ, 4 במרס 2020 ו – ל’ בסיוון התשע”פ, 22 ביוני 2020, ייגרעו ממניין השיקים לעניין הטלת הגבלות. שיקים מבוטלים שמועד פרעונם הינו 23 ביוני 2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות על כל המשתמע מכך. בדיקת מצב היתרה בחשבון וקיומו של כיסוי לשיק, מתקיימת גם במקרים של שיק מבוטל.

שיטת לבדיקת צ’קים חוזרים 

בדיקה באמצעות אתר אינטרנט של בנק ישראל 

בנק ישראל מאפשר לבדוק חשבון בנק מוגבל שצק שיונפק ממנו אמור לחזור באופן ודאי . חשבון בנק מוגבל לאחר שבמשך שנה חזרו וסורבו בו 12 צ’קים. אם הבדיקה באתר בנק ישראל מחזירה לכם תשובה שהחשבון מוגבל אז סביר להניח שלא תקבלו צ’ק שהונפק מחשבון זה .  לבדיקת צ’קים חוזרים באתר בנק ישראל לחצו כאן 

ביצוע בדיקה מול סניף הבנק אליו שייך הצ’ק 

הבדיקה היעילה ביותר לוודא שאתם לא מקבלים צ’ק חוזר. כיום ניתן להנפיק צ’ק בנקאי שאותו יותר קשה לזייף. אם מוסר הצ’ק בעסקה מסרב שתיגשו איתו לבנק לבדוק את הלימות הצ’ק שהוא מוסר לכם אתם בבעיה רצינית. הליכה פיזית לסניף הבנק ובירור מול מורשה החצימה של הסניף האם לצ’ק יש כיסוי היא הדרך הטובה ביותר למנוע קבלת צ’קים חוזרים

שיטות לבדיקת חייבים בהוצאה לפועל

רשות ההוצאה לפועל מאפשרת בדיקה לגבי כל אדם במדינת ישראל האם הוא מוגדר כאדם חייב מוגבל באמצעים לפי תקנה 36ב לתקנות ההוצאה לפועל. לצורך הבדיקה שי להקיש את תעודת הזהות של האדם הנבדק. התשובה שלחת בדואר אלקטרוני תוך מספר דקות . לביצוע בדיקה בהוצאה לפועל על אדם המוגדר חייב מוגבל באמצעים לחצו כאן

MAX פורטל ההלוואות של ישראל  | איתור כספים אבודים | תביעות קטנות

מחיר מטרה לדירות זולות |  יופי ואסטטיקה לגברים