019 שירות לקוחות טלפון סלולר סים חול

019 שירות לקוחות טלפון סלולר סים חול

019 שירות לקוחות טלפון סלולר סים חול