#1. האם הגבר שלך קונה לך פרחים ביום ששי או ביום האהבה

#2. האם הדבר שלך הציג אותך בפני בני משפחה שלו

#3. האם הגבר מתייחס אלייך בכבוד ליד חברים ובני משפחה שלו ושלך ? האם הגבר מתייחס אלייך בכבוד ליד חברים ובני משפחה שלו ושלך

#4. האם בן הזוג שלך מקבל הודעות מוזרות בלילה

#5. האם הגבר שלך מקבל הודעות ואטסאפ בלילה

#6. האם הגבר שלך מכנה אותך בשמות חיבה ליד חברים

לחץ לסיום וקבל ציון