#1. האם הגבר שלך מקבל הודעות ואטסאפ בלילה

#2. האם הגבר שלך מכנה אותך בשמות חיבה ליד חברים

#3. האם הגבר שלך קונה לך פרחים ביום ששי או ביום האהבה

#4. האם הדבר שלך הציג אותך בפני בני משפחה שלו

#5. האם הגבר מתייחס אלייך בכבוד ליד חברים ובני משפחה שלו ושלך ? האם הגבר מתייחס אלייך בכבוד ליד חברים ובני משפחה שלו ושלך

#6. האם בן הזוג שלך מקבל הודעות מוזרות בלילה

לחץ לסיום וקבל ציון