ברכות לשנה החדשה שנת תשע”ז

ברכות לשנה החדשה שנת תשע”ז
מעמוד זה ניתן להוריד ברכות מעוצבות לראש השנה

 

אגרת ברכה מספר 1 לראש השנה הורידו חינם מאתר wesave 

ברכה לראש השנה

אגרת ברכה לראש השנה

אגרת ברכה מספר 2 לראש השנה הורידו חינם מאתר wesave 

אגרת ברכה לראש השנה צבע חום דבש

ברכה מעוצבת לראש השנה צבע חום חם ודבש