מדרגות מס 2016

מדרגות מס 2016 מדי שנה מתעדכנות מדרגות מס הכנסה ומשפיעות על תשלומי המס שכל אחד מאיתנו משלם מהשכר החודשי והכנסות אחרות שלנו. באתר WESAVE אנו מציגים טבלה עדכנית וקובץ הורדה של מדרגות מס 2016 . מדרגות המס מציינות כמה מס יש לשלם על מדרגת שכר. לאחר שמחשבים את סך המס שיש לשלם מהשכר החייב במס , מנקים מהמס את שווי נקודות זיכוי שמגיע לכל אדם בישראל ומכאן נגזר הסכום לתשלום מס הכנסה