סדר יום

סדר יום

ID-100146719

Image courtesy of arztsamui at FreeDigitalPhotos.net

נוחת אל סדר יום לאחר הגאות , פרטים קטנים ששכחתי צפים על חוף השפל , פרטים קטנים של יום יום פוגשים אותי ואומרים שלום , מזדקרים כדרדר , מתנכרים לי כזר , מה הייתה צריך להפליג למרחק בסוף תחזור אלינו לכאן , אפורים ופשוטים אך תמיד מחכים עוטפים ועוטפות פרטים וצרות אולי אפילו יש ביניהן שמחות קטנות.

אני מתבונן אל הים השותק , כל גל נושא מזכרת מהגאות מתנפץ לריקנות , לידיים זרות שאחזו בי , גררו אותי מנמל הבית אל סערת הים ואז הותירו אותי להתנפץ בין שוברי הגלים , מוקף באצות , מתחמם בעשבי הים וחותר בחזרה אך חוף המבטחים שלי , מוטל החוף ,איזו סערה גדולה.

מתוך כלים שבורים אני צועד על בקתת החוף , מלטף את קירות הקש שבניתי לי כמבצר , מתמכר לריחות , לשקט , לביטחון שבנמל הבית , מבטיח לעצמי שלא אצא עוד להפליג , שלא אזנה אחר אורות רחוקים . מבטיח , שוקע אל תוך סדר יום עד שעל קו החוף תצוץ לה ספינת מהגרים …..שתקרא לי ותפר את סדר יום