תביעת מזונות מביטוח לאומי

 

מי זכאי לקבל מזונות מביטוח לאומי

אישה או ילד
תושבי ישראל
מחזיקים בפסק דין תשלום מזונות
החייב אינו משלם את המזונות לאם ולילד

עד מתי ביטוח לאומי משלם מזונות במקום החייב

במידה והנושים לא פעלו מול הוצאה לפועל או לא קבלו תמורה מהחייב בדמי מזונות אז ביטוח לאומי ישלם לפי פסק הדין כל עוד מגיע להם מזונות לפי פסק הדין.
תביעה רטרואקטיבית , על חוב היא לכל היותר שנה מיום הגשת התביעה

 

עד מתי בטטח לאומי משלם מזונות במקום החייב

במידה והנושים לא פעלו מול הוצאה לפועל או לא קבלו תמורה מהחייב בדמי מזונות אז ביטוח לאומי ישלם לפי פסק הדין כל עוד מגיע להם מזונות לפי פסק הדין.
תביעה רטרואקטיבית , על חוב היא לכל היותר שנה מיום הגשת התביעה

 

טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות של ביטוח לאומי

על מנת לקבל מזונות מביטוח לאומי יש להגיש טופס מזונות של ביטוח לאומי. ניתןלהוריד טופס זה מהאתר שלנו בסוף העמוד.
עם הטופס יש להגיש לביטוח לאומי את המסמכים הבאים בצורה ברורה ומדוייקת

  1. פסק דין לתשלום מזונות מאושר מקורי או העתק נאמן למקור.
  2. אם פתחת תיק מזונות בהוצאה לפועל. יש להביא אישור על סגירתו נספח א' בטופס
  3. אישורים על הכנסות מכל המקורות עבודה,פנסיה וכדומה
  4. דפי חשבון הבנק של שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה וכן דף ריכוז יתרות אובליגו

טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות ביטוח לאומי טופס מזונות 5400

צריכים סיוע במילוי והגשה של טופס מזונות ביטוח לאומי. אתר החיסכון של ישראל מציע שירות מילוי טפסים והעברה לביטוח לאומי תוך הקפדה על מילוי נכון של טפסים ובקרה קבלת המסמכים בביטוח לאומי. צרו קשר בנושא מזונות ביטוח לאומי בתיבת הקשר של האתר

תגובות ושאלות יתקבלו בברכה. לשאלות ותשובות בנושא תשלומי מזונות ושירות משפטי מעורכי דין השאירו הודעה באתר

Contact Form:
* indicates required field
 

מי זכאי לקבל מזונות מביטוח לאומי

אישה או ילד
תושבי ישראל
מחזיקים בפסק דין לתשום מזונות
החייב אינו משלם את המזונות לאם ולילד

\

עד מתי ביטוח לאומי משלם מזונות במקום החייב

במידה והנושים לא פעלו מול הוצאה לפועל או לא קבלו תמורה מהחייב בדמי מזונות אז ביטוח לאומי ישלם לפי פסק הדין כל עוד מגיע להם מזונות לפי פסק הדין.
תביעה רטרואקטיבית , על חוב היא לכל היותר שנה מיום הגשת התביעה

\

עד מתי בטטח לאומי משלם מזונות במקום החייב

במידה והנושים לא פעלו מול הוצאה לפועל או לא קבלו תמורה מהחייב בדמי מזונות אז ביטוח לאומי ישלם לפי פסק הדין כל עוד מגיע להם מזונות לפי פסק הדין.
תביעה רטרואקטיבית , על חוב היא לכל היותר שנה מיום הגשת התביעה

\

טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות של ביטוח לאומי

על מנת לקבל מזונות מביטוח לאומי יש להגיש טופס מזונות של ביטוח לאומי. ניתןלהוריד טופס זה מהאתר שלנו בסוף העמוד.
עם הטופס יש להגיש לביטוח לאומי את המסמכים הבאים בצורה ברורה ומדוייקת

  1. פסק דין לתשלום מזונות מאושר מקורי או העתק נאמן למקור.
  2. אם פתחת תיק מזונות בהוצאה לפועל. יש להביא אישור על סגירתו נספח א' בטופס
  3. אישורים על הכנסות מכל המקורות עבודה,פנסיה וכדומה
  4. דפי חשבון הבנק של שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה וכן דף ריכוז יתרות אובליגו

טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות ביטוח לאומי טופס מזונות 5400

צריכים סיוע במילוי והגשה של טופס מזונות ביטוח לאומי. אתר החיסכון של ישראל מציע שירות מילויטפסים ןהעברה לביטוח לאומי תוך הקפדה על מילוי נכון של טפסים ובקרה קבלת המסמכים בביטוח לאומי. צרו קשר בנושא מזונות ביטוח לאומי בתיבת הקשר של האתר

תגובות ושאלות יתקבלו בברכה. לשאלות ותשובות בנושא תשלומי מזונות ושירות משפטי מעורכי דין השאירו הודעה באתר

Contact Form:
* indicates required field