תגית: *3450 מרכז שירות ומידע ארצי משרד הפנים

*3450 מרכז שירות ומידע ארצי משרד הפנים

מספר טלפון פניות הציבור של משרד הפנים במגוון נושאים

​יש להצטייד בתעודת זהות ישראלית

דרכון
ויזה

מעמד אישי

עובדים זרים ועובדים פלסטינאים נא לפנות ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות באינטרנט

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות באינטרנט

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות באינטרנט אזרחים רבים בישראל הנמצאים בהליכים משפטיים נדרשים לבצע בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות באינטרנט באמצעות אתר משרד הפנים . השירות ניתן על ידי משרד הפנים ובאמצעותו ניתן לברר השירות מאפשר לברר האם קיים נגד הפונה צו עיכוב יציאה מהארץ, ולקבל את פרטי התיק וההליך אם […]